Pacific Precious

”Nischad UCITS-fond som byggsten för den perfekta portföljen” 

Fonden har som mål att ge en årlig avkastning motsvarande riskfria räntan (OMRXTBILL) + 10%. Fonden har 1 fokusområde, Ädelmetaller, och en aktiv allokering mellan- och inom 4 strategier + Valuta - med både långa och korta positioner.

För ytterligare presentationer, avkastning och faktablad -

"klicka" på mitt Visitkort

 

ERIC STRAND

Fondförvaltare

Pacific ABSOLUTE RETURN

Pacific PRECIOUS

Visitkort